WINKELBESTUURDERS WES-KAAP

WINKELBESTUURDERS   WES-KAAP

My kliënt is toonaangewend in die Groot en Kleinhandel

met takke in Robertson, Villiersdorp, Worcester, Malmesbury en Piketberg.

Tans is daar ‘n poste beskikbaar vir bestuurders en aflos bestuurders.

Die ideale kandidate moet selfgemotiveerd wees, hou van uitdagings en leiding kan neem.

VEREISTES:

  • Matriek
  • Toepaslike naskoolse kwalifikasie sal u aansoek versterk
  • Minstens vyf jaar bestuursondervinding in die Groot- en/of Kleinhandel
  • Moet personeel kan bestuur, motiveer en dissiplineer
  • Beskik oor goeie probleemoplossende vermoëns
  • Goeie verhoudinge kan handhaaf met kliënte
  • Rekenaarvaardig
  • Beskik oor goeie administratiewe vaardighede

Diensaanvaarding: So spoedig as moontlik.

Rig u aansoeke voor 25 Julie 2018 aan: alna@bvpd.co.za

Meld spesifiek in watter pos/dorp u belangstel.

(Indien u nie binne 10 dae na sluiting van aansoeke van