PLAASBESTUURDER

PLAASBESTUURDER

ROBERTSON AREA

n Gevestigde onderneming is op soek na ʼn dinamiese en passievolle kandidaat wat saam met die plaas  kan groei en dit as ʼn hoogs suksesvolle produksie-eenheid kan bestuur. Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir verwante  produksie-aktiwiteite, soos ontwikkeling van nuwe boorde, besproeiing, oes, snoei en effektiewe bestuur van die arbeidsmag.

Die regte kandidaat moet aan die volgende  vereistes voldoen:

  • Voldoende ervaring en kundigheid in die verbouing en uitvoer van steenvrugte insluitend die industrie vereistes en werkswyses.
  • ‘n Toepaslike naskoolse kwalifikasie sal u aansoek versterk.
  • ʼn Toegewyde en doelgerigte individu wat dinge gedoen kry binne die raamwerk van ʼn langtermyn strategiese plan.
  • Produktiwiteit kan inspireer deur goeie leierskap, opleiding, mentorskap en menseverhoudinge.
  • ʼn Basiese begrip vir instandhouding en onderhoud van toerusting.

Hierdie pos is ʼn unieke langtermyn geleenthede vir iemand wat reg is om sy passie en ervaring aan te wend ter bereiking van sy eie doelwitte en menslike vervulling. ‘n Mededingende vergoedingspakket sal aan die regte kandidaat gebied word

Diensaanvaarding:  Soos ooreengekom.

Aansoeke met ʼn volledige CV moet gerig word aan: alna@bvpd.co.za Sluitingdatum vir aansoeke is 23 Julie 2018.

Indien u nie binne twee weke terugvoering ontvang nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.