Die Paperless stelsel is goed gestruktureerd en sentraliseer inligting wat benodig word vir die Departement van Arbeid, WIETA en IPW. Omdat die inligting maklik toeganklik is, vergemaklik dit ouditprosesse. Inspeksies (onder andere gesondheid en veiligheid) is ook baie vinniger en meer effektief.