BVPD se bekwame span is altyd bereid om te help en pas die nodige kennis toe om ons menslike hulpbronne funksie eenvoudiger en meer doeltreffend te maak. Selfs met kwessies buite hul aanstellings-raamwerk, sal hulle oplossings vind of ons verwys na iemand met die nodige kundigheid. BVPD het ook oor die jare ‘n goeie verhouding met ons werknemers opgebou wat bydra tot ‘n beter vertrouensverhouding tussen werknemer en werkgewer.