Die Nasionale Minimum Loon word vanaf 1 Maart 2024 aangepas na R27,58 per uur

Die volledige staatskoerant kan hier afgelaai word:
National Minimum Wage 2024